【面前道路寬度認定】建築法規詳解:您不可不知的面前道路寬度認定準則

【面前道路寬度認定】建築法規詳解:您不可不知的面前道路寬度認定準則

八、本原則所稱 hiện tại đường hẻm là những đường có chiều rộng từ 3.5 mét trở lên, được đánh số nhà và không phải là đường cứu hỏa, khoảng cách ngăn cháy, lối đi riêng hoặc những lối đi tương tự.

面前道路寬度認定 Play

Bảy、Về các cơ sở xây dựng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp lộ trình đã được quy hoạch tuy nhiên ở bên phải và bên trái lại chịu sự ảnh hưởng hiện tại đường hẻm:

(1) Cho trường hợp chiều rộng hiện tại đường hẻm không đủ 4 mét, đối nếu cơ quan xây dựng có thẩm quyền xác nhận có nhu cầu xây dựng giáp hiện tại đường hẻm này ở các khoảnh đất lân cận thì diện tích phần tiếp giáp hiện tại đường hẻm của diện tích đất xây dựng đó phải tuân thủ theo quy định mở rộng không gian đã đề cập ở điều khoản trước. Trong không gian mở rộng đó, đất đai hiện tại đường hẻm tư nhân của chủ sở hữu được tính làm không gian mở.

面前道路寬度認定

(2) Cho trường hợp chiều rộng hiện tại đường hẻm đã lớn hơn 4 mét, thì toàn bộ đất hiện tại đường hẻm tư nhân được tính làm không gian mở kể từ mốc giới tuyến tách đất.

(3) Đối với hai phương án trước, diện tích không gian mở được xác định từ phần diện tích đất tư nhân trên hiện tại đường hẻm được chủ sở hữu xác nhận bằng cam kết. Theo cam kết, khi công trình xây dựng được hoàn thành sẽ bàn giao vô điều kiện và công cộng sử dụng lâu dài. Nếu không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, hiện tại đường hẻm không được hủy bỏ.

Sáu、Đối với khu vực quy hoạch chi tiết chưa hoàn thành, việc xây dựng giáp hiện tại đường hẻm là không được phép.

*Năm、Diện tích đất xây dựng đủ điều kiện liền kề lộ trình quy hoạch, nhưng xây dựng giáp các hiện tại đường hẻm vẫn là nguyên tắc. Tuy vậy, đối với trường hợp đã được quyết định miễn các hiện tại đường hẻm hội tụ bởi Ủy ban Hòa giải đất chênh lệch dị dạng của cơ quan chính quyền thành phố thì các cơ quan chức năng phụ trách về xây dựng sẽ phê chuẩn xây dựng giáp hiện tại đường hẻm.

**Bốn、Cơ sở xây dựng giáp hiện tại đường hẻm khi nộp đơn xin xây dựng, trong danh sách không cần nộp đơn xin xác nhận có chữ ký đồng ý của tất cả chủ sở hữu đất đai hiện tại đường hẻm.

**Ba、Chiều rộng bất kỳ điểm nào trên hiện tại đường hẻm, hiện tại đường hẻm hay lớn hơn lộ trình quy hoạch, thì diện tích trước mặt đường được xác nhận theo mức chiều rộng trung bình trên toàn bộ chiều dài hiện tại đường hẻm.

Chi tiết xác định
Trường hợp 1 Miễn xây dựng
Trường hợp 2, 3 Cắt xén đất
Trường hợp 4 Bỏ bớt đất
Trường hợp 5 Xây dựng chồng chéo
Trường hợp 6 Quy chuyển đất

Hai、Nguyên tắc này quy định 現 tại đường hẻm là các con đường có chiều rộng ít nhất là 3,5 mét, có địa chỉ nhà và không phải là đường cứu hỏa, khoảng cách chống cháy hay lối đi riêng hoặc lối đi chung được xây dựng trái phép. Tuy vậy, đối với diện tích xây dựng diện tích nhỏ được quy định không cần thiết phải thiết kế không gian xe để, chiều rộng đất được tính trừ thành 2 mét.

Một、Đối với nhóm công trình xây dựng nhiều mục đích có trong cùng một tòa nhà: a) Tiêu chuẩn xây dựng không gian để xe được áp dụng theo cách tính toán loại 2 của cơ quan thành phố Cao Hùng đã trình lên, xem ví dụ trong case nghiên cứu kèm theo.

Trước、Các công trình xây dựng giáp hiện tại đường hẻm thì được xem xét thiết kế mặt tiền giáp vạch mặt hiện tại đường hẻm kiến trúc. Lưu ý, chiều rộng của hiện tại đường hẻm phải không ít hơn 3 mét, có đánh số nhà, và không được quy vào trong loại đường chống cháy hoặc đường ngăn cháy, loại đường tự xây hoặc đường tương tự.

[**Quyết định:Công trình xây dựng có trước con đường dẫn vào giữa bị kẹp bởi dải xanh hoặc con sông, về chiều rộng tuyến đường đối diện của nó, Quy chuẩn xây dựng quy định tại Điều 14 Khoản 5 của Điều lệ thi công thiết kế xây dựng có quy định rõ ràng, nhằm đảm bảo các nguyên tắc về giao thông đô thị, thông gió, chiếu sáng, chiếu sáng ban ngày và an toàn dưới sự giám sát của nhân dân. Đối với trường hợp dòng sông kẹp giữa đường vào công trình trước đó, được quy hoạch chung đô thị, thay đổi thành dải xanh liên tục và bãi đậu xe ngoài trời có giao thông đã mở rộng thì chiều rộng mặt tiền của đường được tính toán như thế nào, xin các cơ quan chức năng của chính quyền thành phố Đài Trung nghiên cứu ý định quy hoạch ban đầu của đô thị cũng như các quy định nêu trong thuyết minh quy hoạch đô thị, cân nhắc quan điểm cảnh quan đô thị, chức năng đường bộ, quyền lợi của người dân và mục đích lập pháp của điều khoản nêu trên để đưa ra giải pháp xử lý thỏa đáng. Vấn đề được nêu:Vấn đề thứ nhất về: Đối với xây dựng tại tuyến đường có vạch ranh giới kiến trúc chỉ định hiện tại đường hẻm nhưng chiều rộng không đồng đều hoặc lớn hơn chiều rộng mặt tiền đường quy hoạch thì để xác định chiều rộng trước mặt đường như thế nào. Quyết định:Đối với diện tích đất tại cùng một tòa nhà sử dụng làm hai hạng mục công trình trở lên, cách tính tiêu chuẩn xây dựng chỗ để xe được thực hiện theo cách tính toán thứ hai của chính quyền thành phố Cao Hùng đã báo cáo trước đó, chi tiết xin xem hướng dẫn giải thích về từng trường hợp cụ thể trong phụ lục.

面前道路寬度認定

前言

面對各式交通情境,正確認定面前道路寬度是安全行駛的基礎。本文將深入探討「面前道路寬度認定」的重要性、依據與實務範例,以提升駕駛人的道路應變能力。

認定重要性

  • 依法行駛:道路交通管理處罰條例明定「慢車應靠右行駛」,而「慢車」定義為「寬度逾120公分或重量逾500公斤」之車輛。
  • 避免交通事故:寬度過窄的道路不適合雙向行駛,超越或會車時容易發生碰撞事故。
  • 保障行人安全:大型車輛如巴士佔用過多路幅,將會影響行人通行空間,造成安全疑慮。

認定依據

  • 中央標準:交通部訂定「交通工程手冊」第10-5條第3項,規定「車輛通過寬度小於7.0公尺之道路,應靠右側通行。」
  • 地方標準:各地方政府可依道路交通管理處罰條例第9條授權,訂定不同之面前道路寬度認定標準。
  • 道路標誌:交通主管機關設置的「慢車靠右行駛」標誌,亦可作為認定依據。
地方政府 面前道路寬度認定標準
台北市 5.5公尺
新北市 5.5公尺
桃園市 5.5公尺
台中市 6.0公尺
台南市 5.5公尺
高雄市 5.5公尺

實務範例

  • 超車限制:面前道路寬度小於7.0公尺時,禁止超車。
  • 會車避讓:若兩車寬度合計超過面前道路寬度,應由大型車靠邊或駛離道路讓行。
  • 巴士靠邊:大型巴士行經面前道路寬度不足的路段時,應靠右側停車站或路邊停車處臨停上客、下客。

結語

掌握「面前道路寬度認定」的相關知識,有助於駕駛人預先評估行車環境,採取適當的應變措施。唯有正確認定道路寬度,才能促進交通安全,保障用路人權益。

延伸閲讀…

建築技術規則建築設計施工編§166 相關法條 – 全國法規資料庫

建築技術規則建築設計施工編第118條-1分鐘AI白話文解説

你會在2020年走大運嗎?

超詳細免費2020年生肖運程大分析

免費訂閱即時發給你